Integritetspolicy

På Hugo Hursomhelst AB värnar vi om din integritet och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive EU

allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på hemsidan samt när du använder vår hemsida.

1. Insamling av personuppgifter

Den enda personuppgiften vi samlar in är den information du själv lämnar när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär. Detta inkluderar:

 • Namn
 • E-postadress
 • Meddelande

2. Användning av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar genom kontaktformuläret används endast för att:

 • Svara på din förfrågan
 • Hantera och följa upp ditt ärende

3. Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna policy eller så länge som krävs enligt lag.

4. Användning av Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att samla in statistik om hur vår hemsida används. Google Analytics använder cookies för att samla in denna information. Informationen som samlas in är anonym och används för att förbättra vår hemsida och våra tjänster.

5. Användning av Facebook Pixel

Vi använder Facebook Pixel för att kunna mäta och analysera effekten av vår annonsering på Facebook och Instagram. Facebook Pixel samlar in anonym information om besökare på vår hemsida för att kunna skapa riktade annonser.

6. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom när det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter.

7. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du följande rättigheter:

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
 • Rätt att få felaktiga personuppgifter rättade
 • Rätt att få dina personuppgifter raderade
 • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
 • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • Rätt till dataportabilitet

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

8. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Hugo Hursomhelst AB
boka@mikesfoodtruck.se

9. Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna policy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy är utformad för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och ansvarsfullt sätt av Hugo Hursomhelst AB. Vi värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.